PUU Residency 2019

PUU

Kansainvälinen monitieteinen residenssi

International multidisciplinary residency

at Nerohvirta Village, Iisalmi, Finland - 19.-23.6.2019

 

Professori Angela Brew (UK) ja Taiteilija Emma Fält kutsuvat koolle monitieteisen ryhmän ensimmäiseen PUU-aiheiseen residenssiin pohjoissavolaisessa Nerohvirran kylässä 19.-23.6.2019. Kokoontumiseen on kutsuttu mukaan käsityön, taiteen, pedagogian, lääketieteen ja musiikin, sekä metsä- ja hoitoalan ammattilaisia.

 

Yhdessä ryhmä tutustuu puu-teemaan ympäristön, taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutkimme puiden merkitystä ihmiselle ja meidän, sekä metsien yhteistä tulevaisuutta monitieteisestä ja taiteisesta näkökulmasta. Työskentely tapahtuu osaamista ja tietoa jakaen, keskustellen, sekä taiteellisen työn avulla.

 

Tapaamisen aikana syntyneestä piirretystä, äänitetystä ja kirjoitetusta materiaalista, sekä keskusteluista kokoamme kuvitetun julkaisun, joka toimii pohjana tuleville laajemmalle puu- ja metsäaiheiselle monialaiselle residenssiohjelmalle.

 

English Translation:

 

WOOD
 

International Multidisciplinary Residency
at Nerohvirta Village, Iisalmi, Finland - 19.-23.6.2019


From 19-23 June 2019, Artists Angela Brew (UK / Eire) and Emma Fält (Finland) will convene the first PUU-themed residency in Nerohvirta village, Finland. The gathering will be attended by an invited international group of craftspeople, artists, educators, medics and musicians, as well as forestry and care professionals.

The Tree will be considered from the point of view of the environment, art and well-being. We will study the importance of trees for man, the future of forests, threats to trees and man together. The work will share know-how and knowledge between experts, building an artists’ book called PUU / WOOD, to be published by Brew Drawing.

PUU E350 / $400 / £315